Bryggservice - Seamec Engineering
 

Bryggservice

Byte av kätting till flytbrygga
Inspektion av kättingar
Stålöglan för att fästa in kättingen i flytbryggan är utsliten
Men det går att svetsa upp
Gjutning av betongfundament som står på berg. Borrat och gjutit fast kraftig armering i berget för att
stå emot vinterstormar och is.
Utläggning av betongankare och ny kätting till vågbrytande flytbrygga
Byte av H-balkar mellan betongfundament
Bogsering av vår ”Tynge flotte” som vi använder för att lägga
ut betongankare och bärga båtar med
Vill man ha en akterboj så tycker vi att en ”Flytande påle” är ett mycket bra val. Vi lägger alltid ut dom med ett betongankare med rostfri ögla, då blir dom i princip underhållsfria.
Pågjutning av landfundament som hade underminerats av erosion
Inspektion av brygganläggning för åtgärdsplan