Bärgning - Seamec Engineering
 

Bärgning

Båtbärgning där vi först säkrar fören med blåsor. Både för att avlasta knapen och säkerställa att
fören inte sjunker när vi lyfter i aktern.
Lätt att bärga båt när det är 20 grader i vattnet.
Klart att börja lyfta
Tätat det sista och dubbla länspumpar
I ändan på tampen ligger en flytbrygga på botten
Med dieselkompressor, blåsrör och dykare fick vi under wire för att kunna göra lyftet
Länsning innan lyftet upp på land
Bogsering av båt med motorhaveri
Bärgning av båt som sjunkit vid sin brygga