Arbetsbilder - Seamec Engineering
 

Arbetsbilder

Inspektion av flytbrygga med kätting i brunnar

 

Dykinspektion och fika

 

Pågjutning av landfäste som blivit underminerat

 

Även betong utanför pågjutningen för att förhindra erosion

 

Efter inspektion av en flytbryggas förankring visade sig att man använt tamp till förankringen, trots att botten bestod av stora stenblock. Ersatt med rejäl kätting istället.

 

Rivning av ruttna balkar och bryggdäck

 

Nya däcksbalkar skyddade med tjärpapp

 

Nytt däck och klar att användas

 

Byggt upp fundament av betongringar. 2,5 meters vattendjup och botten bestod av berg

8 st 32 mm armeringsjärn, nerborrade 0,75 meter och fastgjutna i berget.

Gjutit in rejäla rostfria fästen för balk.

 

Båtbärgning i samarbete med Vrångö Transport

 

Man skall börja tidigt i bärgningsyrket

 

Propellerinspektion Zenobia

 

Bogsering av 20 meter flytbrygga från Asperö till Hönö för utläggning

 

Brygga med vissa förbättringsområden

 

Ersatt maskäten akterpåle med betongankare och flytande påle

 

Flytande pålen är i princip underhållsfri, förankringen är betongankare med rostfri ögla.